Dziecięca Wiara pomysły, filmy, recenzje, inspiracje
pomysły, filmy, recenzje, inspiracje

Seria filmów o Dobrym Pasterzu – jak przygotować się do I Komuni Św.

Dobry Pasterz cz.1

Wraz z dzisiejszym wpisem chcielibyśmy zaprosić i zachęcić Wasze rodziny do przejścia wraz z nami przez cykl 5 pogadanek o Dobrym Pasterzu. Planujemy, by w każdym następnym tygodniu Wielkiego Postu udostępniać kolejną jej część.

Dlaczego wybraliśmy akurat temat Dobrego Pasterza na rozważania i przygotowania dzieci do wielkich wydarzeń Świąt Wielkiejnocy? 

Przede wszystkim dlatego, że przypowieść o Dobrym Pasterzu umożliwia dzieciom kontemplowanie niezgłębionej miłości Boga Ojca, Jego opiekuńczej i troskliwej obecności w naszym życiu. Historia o Zagubionej Owcy natomiast daje przekonanie, jak to pisze Sofia Cavalletti, że „niezmienna miłość Dobrego Pasterza nie wycofuje się na widok naszych braków i przerasta wszelkie ludzkie zdolności rozumowania”.

Po drugie, cykl 5 pogadanek o Dobrym Pasterzu, przeprowadzony w oparciu o konspekty tematów Katechezy Dobrego Pasterza, umożliwia bardzo obrazowo i namacalnie ukazać dziecku wyjątkową obecność Dobrego Pasterza w Eucharystii, podczas której oddaje On życie za swoje owieczki i karmi je do syta.   

Naszym zdaniem jest to wspaniały sposób, by wprowadzić dzieci w tajemnicę wydarzeń paschalnych, a szczególnie w to, co dokonało się podczas Ostatniej Wieczerzy.

Jeśli nie macie czasu lub też możliwości, by przygotować tak jak my zagrodę z listewki, to zachęcamy do zrobienia podobnej z tektury. Wasze dzieci będą z pewnością zachwycone możliwością kontemplowania Słowa Bożego właśnie w taki sposób.

Dla zainteresowanych konspektami tematów z KDP polecamy książkę Barbary Surmy i Krzysztofa Biel SJ „Ja jestem Dobrym Pasterzem”.

Dobry Pasterz cz. 2

Dzisiaj obiecana część druga z serii pięciu pogadanek o Dobrym Pasterzu – przypowieść o zaginionej owcy. Niesamowite jak dziecko słuchając tej przypowieści i obserwując jej wizualizację z zastosowaniem figurek, otwiera się na miłość Boga i zachwyca się tym co słyszy o Bogu.

Wspólna rozmowa przy rozważaniu przypowieści pozwala doświadczyć nie tylko dziecku, ale także i nam – rodzicom, jak bardzo każdy z nas jest cenny i niepowtarzalny w oczach Dobrego Pasterza. Gdy się zagubimy On nas szuka, a gdy znajdzie, przytula i wyprawia dla nas ucztę 🙂

Chciałabym się z Wami podzielić również stwierdzeniem, które wywarło na nas mocne wrażenie. Jest to opinia biblistki i współtwórczyni KDP (Katechezy Dobrego Pasterza)  Sofii Cavalletti, która w swojej książce „Potencjał duchowy dziecka” pisze, że relacja dziecka z Bogiem jest relacją spontaniczną i pełną radości ale „zbyt często umniejszamy lub wręcz uniemożliwiamy mu podobną radość, starając się przede wszystkim dać mu wskazania o charakterze moralizującym. Ofiarujemy mu nadbudowę normatywną, która ze spotkania z Bogiem eliminuje wszelką spontaniczność i zauroczenie.” (s. 107)

Dobry Pasterz cz. 3

Dzisiejsza pogadanka oparta jest na psalmie 23. Wprowadza ona w świat dziecka obraz Boga Ojca jako Dobrego Pasterza. On karmi nas do syta i sprawia, że w Jego obecności nie brak nam niczego. Nawiązuje to w piękny sposób do postawy „dziecięctwa bożego”, do której zachęca Jezus nas (dzieci i dorosłych) w Ewangelii Mateusza w rozdziale 6:

„Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie?”

Dobry Pasterz cz. 4

W ostatnich dwóch pogadankach dochodzimy do punktu kulminacyjnego, mianowicie do rozważania i rozmyślania wraz z dzieckiem nad obecnością eucharystyczną Dobrego Pasterza. Uświadamiamy sobie, że naszą owczarnią jest Kościół, a Msza Święta jest pastwiskiem, na które Dobry Pasterz zwołuje wszystkie Swoje owce, by wyprawić dla nich ucztę. Wszystkie owce, które znają głos swojego Pasterza gromadzą się wokół ołtarza i radują się Jego ukrytą obecnością w chlebie i winie eucharystycznym.

Dobry Pasterz cz. 5

Ogromnie się cieszymy, że cykl lekcji o Dobrym Pasterzu dobiega końca i pokładamy ufność w Panu, że te treści u Waszych dzieci i u Aurelii będą kiełkować i wydadzą swój owoc.

Ostatnia część jest ukazaniem tego, że to My ludzie, jesteśmy owieczkami, zaproszonymi do stołu ofiary, by w niej zaistnieć i z niej czerpać. Specjalna owieczka przeobraża się w kapłana a Jezus uobecnia się w chlebie i winie.

Szczególne ukłony dla mojej żony, która, jak możecie zobaczyć na pierwszych zdjęciach, zaangażowała się w ręczne wykonanie wszystkich figurek i owieczek oraz innych elementów. Dzięki temu zauważamy, że dzieci są jeszcze bardziej zaangażowane, chociażby w późniejszą zabawę.

#dobrypasterz #komuniaświęta #wczesnakomunia #mszaświęta #eucharystia

Dodaj komentarz