Dziecięca Wiara pomysły, filmy, recenzje, inspiracje
pomysły, filmy, recenzje, inspiracje

Wczesna Pierwsza Komunia Święta Łucyjki

Dz 4,20 „nie możemy nie mówić tego cośmy widzieli i słyszeli” – stwierdzili Apostołowie. Tak i my, rodzice, nie możemy naszym dzieciom nie dawać TEGO, którego spotkaliśmy i doświadczyliśmy. Dla nas Wczesna Komunia Święta całej trójki naszych dzieci jest wyrazem największej troski o zbawienie ich dusz. Bo jak zwykliśmy z Martą mówić: „wychowujemy dusze nieśmiertelne”

Dodaj komentarz